W ofercie naszej Kancelarii znajduje się:

  • doradztwo prawne
  • obsługa prawna osób fizycznych i prawnych
  • sporządzanie pism urzędowych, umów cywilno-prawnych
  • uczestnictwo w negocjacjach
  • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju
  • sporządzanie opinii prawnych
  • sporządzanie i opiniowanie umów
  • sporządzanie pism urzędowych i procesowych
  • Kliknij zakładkę, by poznać szczegółową ofertę.