Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

  • sporządzanie odwołań, skarg od decyzji administracyjnych, składanie wniosków
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń
  • odwołanie od organów administracji państwowej