Prawo cywilne

Prawo cywilne

 • procesy o zapłatę
 • odszkodowanie
 • zadośćuczynienie
 • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych
 • ochrona własności
 • o wydanie rzeczy,
 • o eksmisję,
 • ze stosunku najmu,
 • sporządzanie oraz analiza umów cywilnoprawnych
 • opiniowanie prawne umów handlowych
 • sporządzanie pism m.in. wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy
 • o zasiedzenie,
 • o ustanowienie służebności drogi, służebności przesyłowej,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zaniechanie naruszania prawa własności lub innych praw rzeczowych,
 • o rozgraniczenie nieruchomości,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza, kontraktowa i deliktowa,
 • podziału majątku wspólnego,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,