Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

 • zawarcie umowy spółki i jej zarejestrowanie,
 • rejestracja spółek oraz zmiany w umowach spółek;
 • bieżąca obsługa prawna podmiotu gospodarczego,
 • sporządzanie projektów umów, opiniowanie prawne umów handlowych
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
 • prowadzenie sporów sądowych.
 • reprezentację jako pełnomocnik w postępowaniu przed sądami powszechnymi; administracyjnymi, organami administracji we wszystkich instancjach;
 • dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • umowy związane z obrotem gospodarczym;
 • rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej (w tym także spółki cywilne);
 • doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • przekształcanie spółek.
 • reprezentowanie firm i przedsiębiorstw
 • doradztwo prawne