Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

  • zawarcie umowy spółki i jej zarejestrowanie,
  • rejestracja spółek oraz zmiany w umowach spółek,
  • bieżąca obsługa prawna podmiotu gospodarczego,
  • sporządzanie projektów umów, opiniowanie prawne umów handlowych,
  • prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
  • reprezentację jako pełnomocnik w postępowaniu przed sądami powszechnymi; administracyjnymi, organami administracji we wszystkich instancjach,
  • umowy związane z obrotem gospodarczym,
  • reprezentowanie firm i przedsiębiorstw,
  • doradztwo prawne,