Prawo karne

Prawo karne

  • reprezentacja klientów działających jako oskarżyciele posiłkowi i prywatni
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym
  • obrona w postępowaniu karnym na każdym etapie postępowania: postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe
  • sprawy karne z udziałem nieletnich
  • reprezentacja na etapie wykonania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu
  • obrona interesów podejrzanych tymczasowo aresztowanych