Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
 • mobbing
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
 • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • odwołanie od decyzji organów rentowych
 • doradztwo i pomoc w zakresie obrony pracownika i pracodawcy
 • sporządzanie, wprowadzanie zmian w umowach: o pracę, o dzieło, zlecenia
 • o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za nadgodziny,
 • o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • o sprostowanie świadectwa pracy.