Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane
  • mobbing
  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
  • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego
  • emerytury, renty oraz inne świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych