Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

  • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • reprezentacja wierzycieli na etapie całego postępowania upadłościowego
  • ogłoszenie upadłości
  • upadłość konsumencka